Filmstriben

Filmstriben

Adgang
Adgang hjemmefra
Spille- og dokumentarfilm

Filmstriben distribuerer spillefilm, børnefilm og dokumentarfilm digitalt. 

Der er begrænsninger på antallet af film du kan låne. Disse er beregnes efter et pointsystem. Som låner ved Frederikssund Bibliotekerne har du 12 point til rådighed pr. måned.

Der er endvidere et loft for det totale forbrug. 

Kun for lånere bosat i kommunen.