Hvordan spotter du fake news?

Mange taler om et postfaktuelt samfund, og at falske nyheder er styrende for medierne og hvad vi alle sammen deler og læser på de sociale medier. Mange taler om at pressen, som ”den fjerde statsmagt”, er svaret på at afsløre de falske nyheder, og vi ser også en voldsom vækst i detektorprogrammer, som afprøver om nyhederne holder vand eller er falske.


Udfordringen er blot at nyhedsstrømmen går stadig stærkere, og også i medieverdenen er der en tendens til at det væsentligste nyhedskriterium er at udkomme først. Ud fra devisen ”del eller dø” er det ikke altid kildekritik og tjek af fakta der kommer først.


Derfor skal den deltagende demokratiske medborger have viden og redskaber til selv at kunne gennemskue de falske nyheder. I samarbejde med Danmarks Biblioteksforening sætter vi på Frederikssund Bibliotekerne sammen med landets øvrige folkebiblioteker netop nu fokus på den stadigt voksende brug af falske nyheder, og især på hvordan vi som almindelige borgere selv kan spotte hvornår der er tale om fake news.

Biblioteket er altid din guide i informations- og nyhedsjunglen. Husk at du altid kan få en snak med os på Frederikssund Bibliotekerne, både hvis du er i tvivl om ægtheden af noget du har læst, og hvis du generelt er på jagt efter viden eller information.

Brug dit lokale bibliotek – både for din egen og for demokratiets skyld!

Fake News