IT hjælp til virksomheder og foreninger

Det er slut med papirblanketter, konvolutter og frimærker, når virksomheder og foreninger fx skal indberette moms, starte virksomhed og ændre virksomhedsoplysninger eller sende en faktura til en offentlig myndighed. Nu skal alt være digitalt, og derfor skal virksomheder og foreninger bruge internettet.

Der er altså ingen vej udenom computeren. Skiftet fra papir til internet kan være svært. Derfor kan små virksomheder og foreninger få it-hjælp på biblioteket:

  • Komme i gang med at bruge en computer
  • Få adgang til selvbetjening på nettet med en personlig elektronisk underskrift (NemID medarbejdersignatur)
  • Give fuldmagt til f.eks. din revisor
  • Modtage digital post som det offentlige sender til din forening eller virksomhed
  • Starte virksomhed og ændre oplysninger om virksomheden
  • Sende en elektronisk faktura til det offentlige
  • Indberette moms
  • Indberette syge- og barselsdagpenge

Denne ordning er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen og en lang række biblioteker landet over.

Det betyder, at eksempelvis virksomhedsejere og kasserere i foreninger fremover vil kunne gå på biblioteket og få hjælp til digital indberetning.

I praksis foregår det ved at man henvender sig til biblioteket og kort fortæller hvad man ønsker hjælp til, og så aftaler vi et tidspunkt, hvor vi kan mødes ved en pc og få klaret problemet - altså hjælp til selvhjælp.

Det er vigtigt at understrege, at biblioteket ikke yder rådgivning og sagsbehandling, der er udelukkende tale om at vejlede brugerne i selvbetjening på nettet.