Lovgrundlag

Her finder du links til de relevante love og bekendtgørelser der har indflydelse på driften af Frederikssund Bibliotekerne.

Bibliotekerne i Frederikssund drives med udgangspunkt i Biblioteksloven, samt tilhørende bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed.
Læs mere om lovgrundlaget med videre på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside