Tilbud til skolerne

Frederikssund Bibliotekernes samarbejder meget gerne med skoler i kommunen.

I kan altid komme forbi biblioteket og finde inspiration til gode bøger. I er også meget velkomne til at bruge bibliotekerne til undervisningen. I kan f.eks. tage klassen med på biblioteket, når der skal laves projektopgave. Så har I det hele lige ved hånden: bøgerne, adgang til bibliotekets digitale ressourcer og faglig hjælp.

På Jægerspris Bibliotek finder I den kommunale fællessamling, der er en samling af supplerende materialer til undervisningen, så alle skoler ikke behøver indkøbe de samme klassesæt til for eksempel læsning, eller testmaterialer til matematik.

Bibliotekets tilbud har som overordnet formål, at bidrage positivt til børn og unges:
• Læselyst og selvlæsning.
• Viden om og kompetencer indenfor informationssøgning, litteratursøgning og kildekritik.
• Kendskab til bibliotekerne og bibliotekernes tilbud.

Der kommer en ny pdf i 2022. Indtil da, er oversigten over tilbud i den pdf, der ligger her: tilbud_til_skolerne_1920-1921.pdf (frederikssund.dk).