Projekt Stjernelæser

17.10.18
Vi er glade for at kunne præsentere rapporten om vores projekt Stjernelæser, hvor en gruppe frivillige har læst sammen med børn fra 5. klasse på Jægerpris Skolerne. Det er foregået i børnenes fritid på Jægerspris Bibliotek med det mål at gøre børnene til gode og glade læsere.

I 2017 fik Frederikssund Bibliotekerne sammen med Herlev og Egedal Bibliotekerne bevilget et to-årigt tilskud på 683.000 kr. fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen til projektet ”Læse-løft 10- 13 år – med frivillige i Skoler og Biblioteker.”

Projektet fik i daglig tale det mere enkle og appellerende navn ”Stjernelæser”.

Projektets formål var at motivere og inspirere børn i 10-13 års alderen til at læse mere, at blive bedre til at læse samt få større læseglæde ved at inddrage frivillige til at læse sammen med børnene. De tre kommuner har valgt forskellige tilgange til projektet og derfor afspejler rapporten også 3 forskellige projekter, hvilket er en styrke for projektet.

I vores lokale projekt i Frederikssund har vi samarbejdet med lærere og femte klasser på Jægerspris Skolerne.

Vi har via annoncer og pressemeddelelser ”efterlyst” frivillige, som i et forløb på 4-5 måneder skulle læse med de børn, der havde tilmeldt sig. Og det lykkedes: der tilmeldte sig både børn og frivillige læsevenner til Stjernelæser-forløbet, som foregik i eftermiddagstimerne på Jægerspris Bibliotek, hvor børnene hyggede sig og læste højt for deres læseven. Projektet sluttede men en lille festlighed på biblioteket, hvor børn, forældre, frivillige og lærere var inviteret, og det var tydeligt, at det havde været et godt forløb for alle deltagere.

Læs mere i evalueringsrapporten, som er udarbejdet af Hanne-Marie Knudsen fra Knudsen Syd, som har været proceskonsulent på projektet, mens Frederikssund Bibliotekerne har været projektansvarlig. 

Egedal Bibliotekerne

Herlev Bibliotek

Frederikssund Bibliotekerne

Knudsen Syd

Statens Kunstfond