Tilbud til skolerne

Vi har en lang række tilbud til skolernes 0-10 klasser.

Læring, kultur og dannelse går hånd i hånd
Derfor er vigtigt at børnene løbende i hele deres skoleforløb, præsenteres for bibliotekernes tilbud.
Bibliotekerne har skabt en lang række tilbud til 0-10. klasserne, hvor vi blander leg, læring, læsetræning,
informationssøgning og digitale kompetencer.

Vi tilrettelægger og samarbejder i videst mulige udstrækning med lærerne, så det passer bedst muligt
til læringsplaner og skoleforløb.

Vores tilbud er præsenteret på Skolenivirkeligheden hvor man kan orientere sig i forhold til tidspunkt,
klassetrin og fag.

Tilbud
Har I særlige ønsker, så kontakt os gerne. Vi vil gøre en stor indsats for at opfylde dem.
I 2017 /18 har vi disse tilbud:
Bogtrailer, 3. klassetrin 
Bogåbner, 5. klassetrin
Få digital dannelse og informationskompetencer,
8.-10. klassetrin

Få gang i opgaveskrivningen, 6.-7. klassetrin
Rimordjagt, 0. klassetrin
Smart-parat-svar, 6. klasserne

  • Kontakt os gerne for at høre mere