Mest for UNORD

Links og databaser.

 

American Rhetoric

Database med taler

En amerikansk database med mere end 5000 dokumenter som offentlige taler, lovforslag, debatter, interviews mm. De forefindes på tryk, video og lyd.

 

Bisnode

Information om danske virksomheder

Produktet indeholder informationer om samtlige virksomheder i Danmark, og detaljeret information om de 7.000 største danske virksomheder, grunddata på ca. 650.000 virksomheder, og ca. 1 million personer hvoraf der ligger dybdegående biografier på 10.000 i den offentlige og private sektor. Oplysninger om bl.a. firmaets historik op til 25 år tilbage, eksportmarked, ejer, dattervirksomheder, ledelse og bestyrelse, regnskabstal op til 5 år bagud samt komplette årsregnskaber.

 

CIA world factbook

Landeinformation

World Factbook indeholder information om historie, befolkning, regering, økonomi, energi, geografi, kommunikation, transport, militære og tværnationale spørgsmål for 267 af verdens lande og områder. 

 

Danmarks Statistik

Statistiske oplysninger om det danske samfund

Hos Danmarks Statistik kan du finde tal og fakta til din opgave. Du vil kunne finde svar på spørgsmål som som "Hvor mange danske børn bor i skilsmissefamilier?", "Hvad er gennemsnitslivealderen i Danmark?", "Hvad er det mest populære drengenavn?", "Hvad er Danmarks største eksportvare?"

 

Den Store Danske

Online-leksikon

Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks digitale hukommelse med mere end 161.000 artikler.

 

Digital artikelservice

Aviser, tidsskrifter og artikler

Statsbiblioteket i Århus leverer kopier af artikler fra alle sine trykte danske tidsskrifter.

Med Digital Artikelservice tilbyder Frederikssund Bibliotekerne dig en nem og hurtig vej til digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter. Digital Artikelservice er en integreret del af Bibliotek.dk.

Introduktion til Digital Artikelservice: www.ekurser.nu/kursus/348

 

E-book central

Ebøger på engelsk

Ebook Central giver adang til ca. 17.000 engelsksprogede e-bøger inden for mange emner: økonomi, IT & teknik, humaniora, historie, uddannelse, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

I denne database kan man "emnesøge" – dvs. at databasen er programmeret til at gennemsøge sig selv efter emneordet, i hele databasen, uanset om emneordet står i artikler, bøger eller andet. Brug af gåseøjne/citationstegn er her en god idé der fjerner en del støj fra søgeresultaterne, eks: ”Nelson Mandela”.

Under "Advanced Search" er det muligt at søge på bogtitel, sprog, forfatter og emne.

 

eReolen

Ebøger og netlydbøger på dansk

Danske ebøger og lydbøger, både skøn- og faglitteratur.

 

Europa World Plus

Landeinformation

Engelsksproget database med information om mere end 250 lande og landeområder. Den dækker bredt indenfor emner som politisk, historisk, social og økonomisk udvikling. Hovedindgangene er regionerne med de enkelte lande og statistik om disse samt sammenlignende statistik og links til internationale organisationer.  

Er god til grundlæggende oplysninger om lande, f.eks. areal, befolkningsstørrelse mv.

Tips: man kan sammenligne lande og statistikker: Vælg "comparative statistics" og tilføj derefter de lande du ønsker statistik omkring. Vælg derefter i højre side, hvilket emne statistikken skal laves ud fra.

I denne database kan man "emnesøge" – dvs. at databasen er programmeret til at gennemsøge sig selv efter emneordet, i hele databasen, uanset om emneordet står i artikler, bøger eller andet.

 

Eurostat

Europæisk statistik 

Databasen er en indgang til data om Europa med sammenlignelige tal for alle EU- og kandidatlande. Man kan finde forklaringer på statistikker og også vælge sprog. Databaser har også månedlige og kvartalsvise data på nogle områder.

Under "Vejledninger" finder du bl.a. en introduktion til Eurostat website og vejledning til databasen.

 

Faktalink

Artikler om aktuelle emner.

Faktalink er et elektronisk tidsskrift som giver en introduktion til og uddybende information om aktuelle emner. Er velegnet til opgaveskrivning. Tip: kan være god i forbindelse med f.eks historieopgaver eller samfundsfag.

I denne database kan man "emnesøge" – dvs. at databasen er programmeret til at gennemsøge sig selv efter emneordet, i hele databasen, uanset om emneordet står i artikler, bøger eller andet.

 

Forfatterweb

Portrætter af danske og udenlandske forfattere.

​Indeholder også oplysninger om genrer og perioder i dansk litteratur.

Forfatterweb er typisk god til f.eks danskopgaver og måske også historieopgaver. Der er eksempelvis litteratur om eller fra "Det moderne gennembrud", migration, besættelsestiden etc.

 

Gale in context: Global Issues

Verden lige nu.

Database som belyser nutidige begivenheder og internationale spørgsmål. Udover tekst fra nyhedskilder og tidsskrifter er der forskellige multimedier, f.eks. links til videoer, billeder, podcasts og eksterne websites. Velegnet til opgaveskrivning.

Udover tekst fra nyhedskilder og tidsskrifter er der forskellige multimedier f.eks. links til videoer, billeder, podcasts og eksterne websites. Velegnet til opgaveskrivning.

I denne database kan man "emnesøge" – dvs. at databasen er programmeret til at gennemsøge sig selv efter emneordet i hele databasen, uanset om emneordet står i artikler, bøger eller andet. Resultaterne vil

ofte være markeret med en farve i den ene side, enten grøn, gul eller rød. Dette symboliserer sværhedsgraden med grøn som den nemmeste.

 

Gale in Context: Science

Database om naturvidenskab

Databasen dækker et meget bredt spekter af emner inden for naturvidenskab: matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, medicin, geologi, biologi og meget mere. Indeholder fuldtekstartikler, billeder, videoklip m.m.

I denne database kan man "emnesøge" – dvs. at databasen er programmeret til at gennemsøge sig selv efter emneordet, i hele databasen, uanset om emneordet står i artikler, bøger eller andet. Resultaterne vil ofte være markeret med en farve i den ene side, enten grøn, gul eller rød. Dette symboliserer sværhedsgraden med grøn som den nemmeste.

 

HathiTrust Digital Library

Digitalt bibliotek

Organisation af mere end 150 amerikanske forskningsinstitutioner og -biblioteker startet i 2008. HathiTrust bevarer og sikrer adgang til partnernes værker. Alt trykt i USA før 1923 og alt trykt udenfor før 1870. Der er en beholdning på ca. 6 millioner bind med fuldtekst adgang.

 

Illustreret Tidende

Dansk tidsskrift fra perioden 1859-1924

Illustreret Tidende skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Perioden omfatter bl.a. det moderne gennembruds epoke. Fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.

 

Infomedia

Avisartikler fra danske dagblade. Databasen går tilbage til starten af 1990’erne.

Avisdatabase med fuldtekst adgang til de fleste af Danmarks aviser. Endvidere er der adgang til diverse tidsskrifter, lokalaviser, radioaviser mm. 

Adgang hjemmefra er via Bibliotek.dk, hvor også ældre avisartikler kan bestilles hjem. OBS: I corona-lukkeperioden er der adgang hjemmefra via dette link: http://bib250.bibbaser.dk/login?url=http://autologin.infomedia.dk/mediearkiv

Man kan ofte få lov at se artiklen præcis som den ud, da den udkom.

NB: er en artikel kun publiceret online kan den IKKE læses via Infomedia.

NB: læs brugervejledning før brug.

 

Internet Archive

Arkiv for Internettet

Startede i 1996, og indeholder arkiverede internetsider. Man kan se udviklingen for Internettet, og tilgå sider der ikke er online længere. Indeholder også bøger, nyhedsundsendelser, diverse video og computerprogrammer.

 

Lex.dk

Vi har alle sammen spørgsmål om verden hver eneste dag. Vi vil gerne vide mere.

Gyldendal og G.E.C. Gads Fond vil med udgangspunkt i Den Store Danske Encyklopædi og Trap Danmark gøre det lettere at finde en vej til viden, der ikke er fake, men fakta.

Pålidelig, aktuel og tilgængelig, skrevet af danske fagfolk og forskere, samlet og søgbart på én adresse, lex.dk.

 

MasterFile Premier

Tidsskriftartikler

Database med adgang til engelsksprogede artikler fra ca. 4500 tidsskrifter - både populære og videnskabelige - hvoraf halvdelen er i fuldtekst. Artiklerne dækker alle mulige emner og de fleste er fra 1975 og fremefter.

Der er desuden adgang til biografier og en del håndbøger.

I denne database kan man "emnesøge" – dvs. at databasen er programmeret til at gennemsøge sig selv efter emneordet i hele databasen, uanset om emneordet står i artikler, bøger eller andet.

 

Mediestream

Digitaliserede aviser.

Det Kongelige Bibliotek's adgang til søgning og læsning i millioner af digitaliserede avis-helsider i deres oprindelige kontekst.

Der er adgang  hjemmefra til  avissider fra "Mediestream", fortrinsvis ældre danske aviser fra 1600-1917.

På biblioteket er der adgang til "Mediestream Folkebibliotek", den udvidede adgang til aviser fra 1918 -2001 (kræver ikke password). Bemærk: På grund af corona-situationen, så er der åbnet for adgang hjemmefra minimum indtil d. 27. juni.

Kan være god til opgaver hvor man arbejder med hvordan man skrev om noget i dets samtid. F.eks: ligestilling i starten af det 20.århundrede.

I denne database kan man "emnesøge" – dvs. at databasen er programmeret til at gennemsøge sig selv efter emneordet, i hele databasen, uanset om emneordet står i artikler, bøger eller andet.

Find kilder til opgaveskrivning med Mediestream: www.ekurser.nu/kursus/562

 

The Miller Center

Hjemmeside om amerikanske præsidenter

The Miller Center er en upartisk samarbejdspartner til University of Virginia, der har specialseret sig i amerikanske præsidentsakbeer og politik.

 

OECD

Statistikbank med oplysninger fra "organisationen for økonomisk udvikling og samarbejde".

Landeoplysninger og statistikker om: Landbrug og fiskeri, bestikkelse og korruption, kemisk sikkerhed og biosikkerhed, konkurrence, udvikling, økonomi, uddannelse med mere.
Note: da statistikker tager land tid at indsamle, analysere og behandler skal man som bruger af denne database være opmærksom på hvilke perioder statistikker dækker over.

 

Open Library

Database med digitaliserede bøger

Startede i 2008 og samler værker der vises til læsning eller lån online. Indeholder 20 millioner værker, heraf 3 millioner der er frit tilgængelige.

 

RBdigital

Tidsskrifter og magasiner på engelsk.

RBdigital giver adgang til 343 engelsksprogede e-tidsskrifter. Udvalget består både af populære ”bladre-magasiner” og mere hardcore fagtidsskrifter og spænder bredt fra The Economist og Science til National Geographic, Cosmopolitan, Country Living og Rolling Stone. Nyeste udgave af et magasin udkommer på RBdigital samtidig med den trykte version.

Der skal oprettes et login for at bruge tjenesten. Den tilknyttede app hedder også RBdigital Databasen går tilbage til starten af 1990’erne. I denne database kan man også søge efter forskellige genrer via menuen i højre side.

Tip: det er en god idé at læse vejledningen inden man går i gang.

 

Tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

 

Tradingeconomics

Stor international database om handelsøkonomiskeforhold i hele verden. God til statistik og den opdateres løbende og hurtigt

Databasen indeholder oplysninger om 196 lande, herunder historiske data for mere end 20 millioner økonomiske indikatorer, valutakurser, aktiemarkedsindekser, statsobligationsrenter og råvarepriser. Data er baseret på officielle kilder, ikke tredjeparts dataudbydere, og kontrolleres jævnligt for uoverensstemmelser. 

 

Videnskab.dk

Videnskab.dk dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab

Visionen er at gøre befolkningen klogere ved at skabe større interesse for videnskab og det at vide noget - både i samfundet generelt, men i særlig grad hos de unge. Videnskab.dk skrives og redigeres af en uafhængig redaktion.