• Bog

Gamle lægeurter : dyrkning, anvendelse, have, helse

Alfabetisk opstillet fortegnelse med omtale af en række planter og blomster og deres tidligere medicinske anvendelse samt planternes dyrkning og nutidige anvendelse
Bedøm dette materiale
Emner lægeplanter