Vision og kerneopgave

Frederikssund Bibliotekerne - der hvor du er!

 

·         Vi vil arbejde målrettet på at tage udgangspunkt i borgerne og deres behov, dér hvor de er: I institutionerne, I virksomheder og foreninger og internt i bibliotekerne.

·         Vi vil imødekomme alle med støtte, vejledning og inspiration.

·         Vi ønsker at servicere nye borgere ved at åbne vores huse og sætte os selv i spil på nye måder.

·         Vi ønsker at indgå i netværk og nye partnerskaber.

·         Vi vil være opsøgende og gribe nye tendenser og dagsordener positivt.

·         Vi vil arbejde for et levende og dynamisk kultur- og borgerhus, som skal være et fristed, hvor borgerne er aktive, bliver inspirerede, får informationer og er medskabere af kulturelle aktiviteter og forskellige udviklingstiltag.

·         Vi vil være digitale guider og være en digital spydspids i Frederikssund Kommune.

 

Kerneopgaven

Med udgangspunkt i biblioteket som frirum og mødested er Frederikssund Bibliotekernes kerneopgave at understøtte udvikling og dannelse i almen, digital og kulturel forstand såvel for den enkelte borger som for fællesskaber.

Vi vil inspirere og formidle viden, kultur og oplevelser – der hvor borgerne er.

 

Bibliotekschef  -  Kirstine Lundsgaard  -  2018