Reglement

Reglementet er vedtaget af Frederikssund byråd. Reglementet er senest justeret 6. september 2022.

Regler for at låne på Frederikssund Bibliotekerne

Sådan bliver du låner

Du kan blive registreret som låner på biblioteket. Det kræver, at du fremviser gyldig legitimation i form af pas, sundhedskort eller kørekort eller selv registrerer dig via MitID på bibliotekets hjemmeside eller app’en 'Biblioteket'.

Børn under 18 år kan godt blive oprettet som lånere. Det kræver, at de medbringer en udfyldt samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver. Formularen til erklæringen fås på biblioteket eller hentes/udfyldes på bibliotekets hjemmeside her: www.bibliotekerne.frederikssund.dk/nylaaner

For personer uden CPR-nummer opkræves depositum i forbindelse med registrering som låner. Når alle materialer er afleveret refunderer biblioteket depositummet. Dette forudsætter, at du ikke har noget økonomisk udestående med biblioteket.

Lån

Det er gratis at låne. Lånetiden er normalt 31 dage, men for udvalgte materialer kan lånetiden være kortere. Dette vil fremgå af materialet samt af din udlånskvittering.

Lånte materialer skal afleveres til personalet eller i automaten.

Din adgang til at låne er personlig og du er ansvarlig for det, der lånes i dit navn.

Gebyrer

Hvis materialer ikke afleveres til tiden, skal du som voksen over 18 år betale et gebyr.

Erstatning af materialer

Hvis du mister eller beskadiger bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Erstatningsprisen er den pris, biblioteket har betalt for materialet + 50 kr. for klargøring af materialet til biblioteksbrug.

Film og spil er, på grund af ophavsretsloven, meget dyre for biblioteket at købe og derfor også meget dyre at erstatte. Det samme gælder flerbindsværker eller materialer med flere enkeltdele, hvor biblioteket kan kræve hele værket erstattet, såfremt vi ikke kan fremskaffe enkeltdelene.

Biblioteket refunderer erstatningsbeløb, hvis det erstattede materiale dukker op indenfor en måned fra erstatningsbetalingsdatoen og er ubeskadiget.

Udelukkelse fra at låne

Du kan miste retten til at låne, hvis du skylder biblioteket over 230 kr. i gebyrer.

Udelukkelse fra at låne sker med 10 dages skriftligt varsel.

Udelukkelsen ophører, når det samlede skyldige gebyrbeløb er betalt.

Orden

Biblioteket er for alle. Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket i en periode.

Persondata

Bibliotekets persondatapolitik er tilgængelig på bibliotekets hjemmeside. Der kan du læse, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig i bibliotekssystemet.