Reglement.

Regler for at låne på Frederikssund Bibliotekerne.

Persondata

Bibliotekets persondatapolitik er tilgængelig på hjemmesiden. Her kan du læse om de oplysninger, som vi opbevarer om dig i bibliotekssystemet. https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/persondatapolitik

Sådan bliver du låner

 • Du kan blive registreret som låner på biblioteket ved at vise gyldig legitimation i form af pas, sundhedskort eller kørekort.
 • Du kan registrere dig som låner med dit NemID via vores hjemmeside.
 • Børn under 18 år kan blive oprettet som lånere ved at medbringe udfyldt samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver. Formularen kan fås på biblioteket eller hentes her: www.bibliotekerne.frederikssund.dk/nylaaner
 • Når du bliver oprettet som låner, skal du vælge en pinkode.

For udlændinge uden CPR-nummer, danske statsborgere bosat i udlandet samt lånere uden fast bopæl opkræves depositum på 250 kr. i forbindelse med indmeldelse på biblioteket. Når alle materialerne er afleveret, og eventuelt skyldige beløb er betalt, refunderer biblioteket beløbet mod forevisning af kvittering for indbetalt depositum.

Lån

 • Det er gratis at låne. Lånetiden er normalt 31 dage, men for udvalgte materialer kan lånetiden være kortere. Dette vil fremgå af materialet samt din udlånskvittering. 
 • Dit sundhedskort/lånerkort er personligt, så du må kun låne på dit eget kort.
 • Du har ansvar for de materialer, der er lånt på dit sundhedskort/lånerkort.
 • Du kan vælge at få kvittering både ved lån og aflevering, ligesom du kan følge dine lån og bestillinger via din lånerstatus på vores hjemmeside eller via app’en ”Biblioteket”.
 • Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er reserveret til andre borgere.

Overskridelse af lånetiden

 • Hvis materialerne ikke afleveres til tiden, skal voksne over 18 år betale gebyr. Dette gælder også, hvis de ikke har modtaget besked fra biblioteket.
 • Du kan vælge at få en påmindelse tre dage før lånetiden udløber. Det kan du få via mail, sms eller i app’en ”Biblioteket”.

Erstatning af materialer

 • Hvis bibliotekets materialer bliver væk eller beskadiges, skal du erstatte dem.
 • Er du tilmeldt digital post, sender vi regningen til din e-boks.
 • Erstatningsprisen er den pris, biblioteket har betalt for materialet + 50 kr. for klargøring af materialet til biblioteksbrug.
 • Film og spil er, på grund af ophavsretsloven, meget dyre for biblioteket at købe og derfor også meget dyre at erstatte. Det samme gælder flerbindsværker eller materialer med flere enkeltdele, hvor biblioteket kan kræve hele værket erstattet, såfremt vi ikke kan fremskaffe enkeltdelene.
 • Biblioteket refunderer erstatningsbeløb, hvis det erstattede materiale dukker op indenfor et halvt år og er ubeskadiget. Dette kan kun ske ved fremvisning af kvittering for erstatningen.

Udelukkelse fra at låne

 • Du kan miste retten til at låne, hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller mere i gebyrer, eller hvis du gentagne gange ikke afleverer det lånte tilbage.
 • Udelukkelse fra at låne sker med 10 dages skriftlig varsel.
 • Udelukkelsen ophører, når det samlede skyldige gebyrbeløb er betalt.
 • Hvis de 10 dages varsel er overskredet, og beløbet ikke er betalt til biblioteket, kan sagen overgå til kommunens opkrævningsafdeling til inddrivelse. Der er udpantningsret for gebyrer på 200 kr. og derover.

Biblioteket er for alle. Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket i en periode.