Reglement

Reglement for Frederikssund Bibliotekerne

 

Hvordan bliver man låner

 • Du kan blive oprettet som låner ved at vise gyldig legitimation i form af pas, sundhedskort eller kørekort.
 • Er du under 15 år, kan du få lavet et lånerkort, og dine forældre får efterfølgende et informationsbrev fra biblioteket. Er du 15 år eller derover, skal du bruge sundhedskortet som lånerkort.
 • Er du værnepligtig eller uden CPR-nummer skal du medbringe pas, kørekort eller anden legitimation udstedt af offentlig myndighed.
 • Giv biblioteket besked, hvis du skifter mailadresse eller telefonnummer.

 

Depositum

For udlændinge uden CPR-nummer, danske statsborgere bosat i udlandet samt lånere uden fast bopæl gælder, at der opkræves depositum på 250 kr. i forbindelse med indmeldelse på biblioteket. Når alle materialerne er afleveret, og eventuelt skyldige beløb er betalt, refunderer biblioteket beløbet mod forevisning af kvittering for indbetalt depositum.

 

Lån

 • Sundhedskortet/lånerkortet er personligt.
 • Du har ansvar for de materialer, der er lånt på dit sundhedskort/lånerkort.
 • Du kan vælge at få kvittering både ved lån og aflevering, ligesom du kan følge dine lån og bestillinger via din lånerstatus på vores hjemmeside.
 • Lånetiden er normalt 31 dage, men for udvalgte materialer kan lånetiden være kortere. Dette vil fremgå af materialet samt din udlånskvittering.

 

Overskridelse af lånetiden

 • Hvis materialerne ikke afleveres til tiden, skal der betales gebyrer, også selv om du ikke har modtaget besked fra biblioteket.
 • Du kan vælge at få en påmindelse 3 dage før lånetiden udløber. Det kan du få både via din mail eller sms.

 

Erstatning af materialer

 • Hvis bibliotekets materialer bliver væk eller beskadiges, skal du erstatte dem.
 • Erstatningsprisen er den pris, biblioteket har betalt for materialet + 50 kr. for klargøring af materialet til biblioteksbrug.
 • Vi gør opmærksom på, at film og spil – på grund af ophavsretsloven – er meget dyre for biblioteket at købe og derfor også meget dyre at erstatte.
 • Ved erstatning af flerbindsværker eller materialer med flere enkeltdele kan biblioteket kræve hele værket erstattet, såfremt vi ikke kan fremskaffe enkeltdelene.
 • Biblioteket refunderer erstatningsbeløb, hvis det erstattede materiale dukker op indenfor et halvt år og er ubeskadiget. Dette kan kun ske ved fremvisning af kvittering for erstatningen.

 

Udelukkelse fra at låne

 • Du kan miste retten til at låne, hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller mere i gebyrer, eller hvis du gentagne gange ikke afleverer det lånte tilbage.
 • Udelukkelse fra at låne sker med 10 dages skriftlig varsel.
 • Udelukkelsen ophører, når det samlede skyldige gebyrbeløb er betalt.
 • Hvis de 10 dages varsel er overskredet, og beløbet ikke er betalt til biblioteket, kan sagen overgå til kommunens opkrævningsafdeling til inddrivelse. Der er udpantningsret for gebyrer på 200 kr. og derover.
 

Biblioteket er for alle. Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket i en periode.