Salg af affaldssække

Hvis du ved særlige lejligheder har mere affald, kan du købe en særlig ekstrasæk på bibliotekerne i den betjente åbningstid.

En ekstra sæk koster 25,- kr. Prisen dækker udgiften for indsamling kørsel og transport af affaldet.

Ekstra sække afhentes af skraldemanden på den normale tømmedag. Skraldemanden må ikke tage andre sække med end de særlige ekstra sække (se billedet nedenfor).

Affaldssæk