Affaldssække

Du kan gratis hente grønne madaffaldsposer på biblioteket og du kan købe ekstra store skraldesække.

Hvis du ved særlige lejligheder har ekstra meget restaffald, så kan du købe en særlig ekstrasæk på bibliotekerne. En ekstra sæk koster 25,- kr. Prisen dækker udgiften for indsamling kørsel og transport af affaldet.

Ekstra sække afhentes af skraldemanden på den normale tømmedag. Skraldemanden må ikke tage andre sække med end de særlige ekstra sække (se billedet nedenfor).

Affaldssæk