Organisation

Frederikssund Bibliotekernes besluttende organer kan deles i to niveauer:

Frederikssund Bibliotekerne hører politisk til Fritids og Kulturudvalget. Formand Jesper Wittenburg – jwitt@frederikssund.dk

Biblioteket refererer til Kultur – og fritidschef Anders Munch Skovgren, Center for Kultur og Fritid  - amsko@frederikssund.dk

Den daglige ledelse af Frederikssund Bibliotekerne varetages af bibliotekschef Mette Jonstrup Larsen.

Har du noget, du vil bemærke eller klage over, skal du kontakte:

Bibliotekschef Mette Jonstrup Larsen.

mjlar@frederikssund.dk, tlf: 40 23 73 99.

Jernbanegade 24,

3600 Frederikssund.