Gebyrtakster

Hvis du afleverer materialer for sent pålægges et gebyr. Du adviseres først om for sen aflevering efter 10. dagen.

Gebyrtakster pr. 1. januar 2020

Alder Voksne over 18 år

På 1. dagen tilskrives
(Du får ikke besked om dette)

20 kr.
På 10. dagen tilskrives
(samtidig sendes
hjemkaldelse)
100 kr.
På 31. dagen tilskrives
(samtidig sendes 1.
regning)
230 kr.

Taksterne vedtages årligt af byrådet ved budgetvedtagelsen.

Gebyr og erstatning til biblioteket betales via Frederikssund Kommunes hjemmeside på "Mit Betalingsoverblik" og det kræver NemLog-in via KMD (f.eks. MitID).

Erstatning af materialer

  • Hvis du mister eller beskadiger bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Erstatningsprisen er den pris, biblioteket har betalt for materialet + 50 kr. for klargøring af materialet til biblioteksbrug.
  • Film og spil er, på grund af ophavsretsloven, meget dyre for biblioteket at købe og derfor også meget dyre at erstatte. Det samme gælder flerbindsværker eller materialer med flere enkeltdele, hvor biblioteket kan kræve hele værket erstattet, såfremt vi ikke kan fremskaffe enkeltdelene.
  • Biblioteket refunderer erstatningsbeløb, hvis det erstattede materiale dukker op indenfor en måned fra erstatningsbetalingsdatoen og er ubeskadiget.

Mit Betalingsoverblik understøttes bedst i Google Chrome. Bruger du en anden browser, kan du opleve problemer.