Gebyrtakster

Hvis du afleverer materialer for sent pålægges et gebyr.

Gebyrtakster pr. 1. januar 2020

Alder Voksne over 18 år
På 1. dagen tilskrives 20 kr.
På 10. dagen tilskrives
(samtidig sendes
hjemkaldelse)
100 kr.
På 31. dagen tilskrives
(samtidig sendes 1.
regning)
230 kr.

Taksterne vedtages årligt af byrådet ved budgetvedtagelsen.