Gebyrtakster

Hvis du afleverer materialer for sent pålægges et gebyr. Du adviseres først om for sen aflevering efter 10. dagen.

Gebyrtakster pr. 1. januar 2020

Alder Voksne over 18 år

På 1. dagen tilskrives
(Du får ikke besked om dette)

20 kr.
På 10. dagen tilskrives
(samtidig sendes
hjemkaldelse)
100 kr.
På 31. dagen tilskrives
(samtidig sendes 1.
regning)
230 kr.

Taksterne vedtages årligt af byrådet ved budgetvedtagelsen.