Gebyrtakster

Hvis du afleverer materialer forsent pålægges et gebyr. Gebyrer tilskrives per udlånsdato.
 
Alder Børn 0 – 18 år Voksne over 18 år
På 1. dagen tilskrives 10 kr. 20 kr.
På 10. dagen tilskrives
(samtidig sendes
hjemkaldelse)
25 kr. 100 kr.
På 28. dagen tilskrives
(samtidig sendes 1.
regning)
75 kr. 230 kr.

Taksterne vedtages årligt af byrådet ved budgetvedtagelsen.