Fjernlån

Læs mere om hvordan du reserverer og låner fjernlån via Frederikssund Biblioteker. Et fjernlån er et materiale, som vi skaffer hjem fra et andet bibliotek.

Du kan kun forny et fjernlån

  • Hvis biblioteket, der ejer materialet, accepterer det.

  • Hvis du fornyer rettidigt.

  • I maksimalt 2 ekstra låneperioder.

  • Du ikke har afleveret det.

Fornyelse sker med forbehold

Biblioteket, der ejer materialet, kan vælge at hjemkalde, hvis materialet er reserveret af anden låner. Hvis det sker, vil du modtage en mail med en ny afleveringsdato.
Et fjernlån, som er lånt på et af Frederikssunds Biblioteker, skal du altid aflevere på et af Frederikssunds Biblioteker.

Hvis lånetiden for de materialer, du har lånt, bliver overskredet, vil du blive pålagt et gebyr. Når du fornyer dine bøger, er det altid med risiko for, at ikke alt kan fornyes. I tilfælde af, at lån er overskredet, får du ét gebyr på fornyelsesdagen og et eller flere gebyrer, når du afleverer det lån, som ikke kunne fornyes, medmindre du afleverer de bøger, der ikke kan fornyes, samme dag, som du fornyr - og de har samme afleveringsdato som det, der er blevet fornyet.

Særligt om fjernlån og fraværsperiode

Fjernlån kan du ikke sætte på pause i ferien, så du kan være nødt til at genbestille materialer efter din ferie.