Hjælpsomt besøg på biblioteket

I dag lød der glade lyse stemmer på Frederikssund Bibliotek. Små støvler klaprede op ad trapperne og ind ”backstage” på bibliotekets lange gange, hvor de lyse stemmer varsomt talte om, hvorvidt de var bange eller ej for den skumle bogstavtyv.

Der har nemlig været en bogstavtyv på spil på biblioteket, så man ikke kan læse bibliotekets bøger. Heldigvis havde tyven bare gemt bogstaverne imellem bøgerne – undtagen et!! De fireårige ville gerne hjælpe bibliotekarerne med at finde bogstaverne.

Efter jagten på bogstaver blev der læst historie. Det var et uddrag af bogen Bogstavtyven, hvor bogstavet A var blevet stjålet. Det kom der nogle sjove ord ud af.

Børnene fik under besøget set biblioteket og fik forhåbentligt lyst til og mod på at besøge biblioteket og spørge bibliotekarerne til råds en anden gang sammen med mor og far. Og det kan forhåbentligt være et af de første spadestik til en god sprogforståelse og læselyst, når de når skolealderen.

Besøget var en del af projektet Kulturstier, der systematisk introducerer alle kommunens fire og femårige børn for litteratur, musik, billedkunst og kulturarv. De fireårige kommer på besøg på deres lokale bibliotek og får selv besøg af musikskolens Musikpatrulje. De femårige kommer på besøg på Færgegården og Willumsens Museum. Det hele foregår i børnehaveregi.